news
2019-09-23 12:18:44

Inwestycja Yellow Gold Company LTD w farmę fotowoltaiczną

Rozpoczynamy realizację kolejnego etapu projektu – budowę elektrowni w Ghanie oraz Namibii. Pozyskiwanie energii oparte będzie na tym czego na tych terenach jest niemalże najwięcej, jest darmowe oraz w pełni przyjazne środowisku – na energii jaką daje słońce. Na energii którą dzięki panelom fotowoltaicznym możemy przekazać lokalnemu społeczeństwu. Stały dostęp do elektryczności rozwiąże wciąż istniejący problem miejscowej ludności związany z jej notorycznym brakiem oraz zwiększy możliwości energetyczne Namibii i Ghany.

Na rynku fotowoltaicznym słychać jednak coraz częściej o rozwijaniu dużych projektów fotowoltaicznych, które opierają model biznesowy na długoterminowych umowach sprzedaży energii. Firma Yellow Gold Company wierzy w rozwój tej gałęzi biznesu, projekt powstaje również z myślą o uniezależnieniu naszych kopalń od dostaw energii elektrycznej z zewnątrz, ciągłe braki negatywnie wpływają na ich działanie krępując możliwość rozwoju.
Pierwsza z farm fotowoltaicznych z instalacją na 25MW mieścić będzie się na terenach 80 hektarów położonych ok. 50 km na północny-wschód od Kumasi, między Kwadaso a Nsuta. Za gwarancję odbioru energii elektrycznej odpowiedzialny będzie lokalny operator TTE Energy Ghana Ltd., a szacowany okres realizacji projektu zajmie 2 lata.


W Namibii projekt przyjmie formę bezpośredniej pomocy gospodarstwom domowym poprzez inwestycje w mikroinstalacje. Dotację na ten cel finansować będzie Rząd Namibii. Projekt również zajmie 2 lata, a w czasie jego pierwszej fazy zostanie założone 1000-1200 instalacji w okolicznych domostwach. Operatorem projektu będzie firma RedMan, natomiast za instalację odpowiedzialni będą lokalni instalatorzy.Jak podało ministerstwo ds. finansów i gospodarki problemy z energią elektryczną w 2007 roku dotknęły 90 procent małych i średnich firm w Ghanie. Kraj boryka się również z nierównym dostępem do energii elektrycznej. Jak podaje agencja US Agency for International Development dostęp do energii elektrycznej posiada tylko 72 procent mieszkańców Ghany biorąc pod uwagę cały kraj i około 50% w skali obszarów wiejskich (dane na rok 2017). Wielodekadowa współpraca firmy Yellow Gold Company Ltd ze społecznością Ghany, zobowiązuje nas do poprawy tej sytuacji. Pragniemy by dzięki naszym farmom fotowoltaicznym energia elektryczna zabłysnęła w każdym ganijskim oraz namibijskim domu.

Już niedługo przedstawimy kolejne informację wraz ze szczegółowymi umowami.

return